ANO ANG BATANG MAY LABAN?

A Batang May Laban is ready to face the challenges of tomorrow. Habang lumalaki ang iyong anak, there are markers that will help you know if your child is growing up as a Batang May Laban.

PARA SA BOOSTED LABAN NG KATAWAN Build your child’s boosted laban ng katawan with our Support Nutrients

AT AGE 3

Sa edad na ito unang mararanasan ng anak mo ang mga social interactions.

Sa tulong ng BONAKID PRE-SCHOOL® 3+, siguradong magiging handa na siya para sa unang araw ng pre-school.

AT AGE 4

At 4 years old, your child will develop a lot of new skills to help them become a Batang May Laban.

Para siguraduhing your child makes the most out of this exploration stage, painumin siya ng BONAKID PRE-SCHOOL 3+ araw-araw!

AT AGE 5

Kapag 5 years old na ang anak mo, mas active na siya in exploring the world around them.

Equip your child with Boosted Laban ng Katawan by giving them BONAKID PRE-SCHOOL® 3+!

AT AGE 6

At 6 years old, maghahanda na ang anak mo para sa grade school. Mas mag-iinteract na siya with other children and the outside world.

Don't forget to give your child BONAKID PRE-SCHOOL® 3+ para patuloy na lumaki na Batang May Laban!

ARTICLES

JOIN THE BOOSTED LABAN NG KATAWAN CLUB FOR MORE LABAN TIPS AND PERKS

Saving you favorite articles and tips
Earn points and get exclusive discounts
Stay updated with the latest contents

Boosted Laban ng Katawan Tool

Mommies at Daddies, discover how to give your kid immunity nutrients para sa kanyang Boosted Laban ng Katawan. Try our Immunity Tools Facebook Chatbot now!

Try it now